รีวิวหนังสือ “ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์”

ทุกคนเคยคิดบางไหมว่าชีวิตเราจะอยู่ได้อีกกี่ 10 ปี ซึ่งโดยเฉลี่ยมนุษย์เราอยู่ได้ถึง 80 ปี แล้ว 80...

อ่านเพิ่มเติม