บ่อยครั้งที่เรามีสิ่งที่อยากทำหลายอย่าง แต่มีเวลาไม่เพียงพอให้ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และไม่รู้จะจัดการกับเวลาในแต่ละวันอย่างไรให้เพียงพอต่อความต้องการของเรา ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถจัดระเบียบตารางเวลาให้มีประสิทธิภาพได้คือ การบริหารเวลานั่นเอง โดยสามารถทำได้ตามวิธี 5 วิธีการบริหารเวลา ที่เราจะกล่าวถึงกันต่อไปนี้

5 วิธีการบริหารเวลา ในการใช้ชีวิต

1. เขียน To do list สิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน สิ่งแรกที่เราควรทำคือ list สิ่งที่เราควรทำออกมาว่ามีอะไรบ้าง เพื่อจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องทำ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เราไม่ลืมกิจกรรม หรือข้ามสิ่งนั้นไปในภายหลังอีกด้วย

2. จัดลำดับความสำคัญ เมื่อเราเขียนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว เราควรเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งนั้น ๆ ด้วย เพราะถ้าหากเราทำสิ่งที่ไม่จำเป็นก่อน แล้วทำสิ่งที่สำคัญทีหลัง อาจจะทำให้เราเหลือเวลาน้อย และไม่สามารถทำได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เวลาทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่

3. กำหนดเวลา เราควรแบ่งเวลาว่า เราควรทำสิ่งนี้ตอนไหน เวลาใด และควรใช้ระยะเวลาเท่าใด เพื่อที่จะสามารถแบ่งตารางได้ถูกว่า วันนี้เราจะทำอะไรบ้าง หากเราไม่แบ่งเวลาอาจทำให้เราใช้เวลากับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนานเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำสิ่งที่ต้องทำอื่น ๆ ที่วางไว้ได้

4. แบ่งเวลาเพื่อพักผ่อน สิ่งสำคัญในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลย คือการแบ่งเวลาเพื่อพักผ่อน เนื่องจากหากเราสามารถทำทุกอย่างได้ตามตารางที่เราทำไว้ แต่ไม่มีเวลาได้พักเลย สิ่งนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าบริหารเวลาเป็น เพราะการบริหารเวลาคือการที่เราสามารถจัดสรรกับเวลาได้อย่างลงตัว สามารถทำตาม list ที่วางไว้ และมีเวลาส่วนตัวเพื่อให้ตัวเราเองได้พักผ่อน

5. หาวันหยุดที่ไม่ต้องทำตามแผน นอกจากเราจะบริหารเวลาในการทำงานหรือทำกิจกรรมใด ๆ แล้ว อย่าลืมที่จะหาวันที่เราไม่ต้องทำตามแผน ปล่อยให้เป็นวันสบาย ๆ ไม่ต้องเร่งรีบในการทำกิจกรรมแต่ละอย่าง ซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่เราไม่ควรลืมเด็ดขาด เพราะเป็นวิธีที่ทำให้เราสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้เราพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันต่อ ๆ ไปอีกด้วย

การบริหารเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะหากเราสามารถบริหารเวลาได้ ก็จะทำให้เราทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามเวลา ที่เรามีอย่างจำกัด รวมถึงสามารถทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย เพราะเราสามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญ ยาก ง่าย ของงาน เพื่อให้มีเวลาคิดไตร่ตรองงานที่ยากมากขึ้น จึงได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพออกมา

ติดตามบทความอย่างรวดเร็วได้ที่ Facebook : Bamesae

ดูบทความอื่นๆได้ที่ Longdosi.com