ความฝันเป็นสิ่งที่บางคนควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ซึ่งหากฝันนั้นควบคุมไม่ได้ และคุณรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับความฝันนั้นมากเท่าไหร่ ความฝันนั้นจะมีผลต่อการทำนายในชีวิตจริงด้วย

ฝันว่าช่วยแมวดำ

ฝันว่าช่วยแมวดำ หากคุณฝันว่าช่วยแมวดำ และวันที่ฝันนั้นเป็นวันเสาร์ การที่คุณฝันว่าช่วยแมวดำที่บาดเจ็บ หรือใกล้ตายนั้นหมายความว่า เรื่องแย่ ๆเรื่องที่ไม่ดีกำลังจะเกิดกับคุณภายในอีกไม่กี่วัน ซึ่งอาจจะเป็นการทะเลาะมีปัญหากับคนอื่น หากคุณฝันถึงแมวดำแนะนำอย่าไปแตะตัวอย่าไปยุ่งด้วยเด็ดขาด แต่ถึงไม่ได้ยุ่งกับแมวดำในฝันก็อาจะมีเคราะห์เล็กน้อย ให้คุณได้ทุกข์ใจ
หากฝันวันอื่นไม่ใช่วันเสาร์ จะทำให้ฝันแต่ละวันจะมีผลกับคนรอบตัวแตกต่างกันไป

หากคุณฝันวันอื่นจะผลต่อคนอื่นๆรอบตัวคุณ ดูได้ที่นี่ ฝันในแต่วันมีผลกับใคร